Zarząd

Zarząd

 

Prezes:   Klima Roman

Wiceprezes Naczelnik: Wnęk Edward

Wiceprezes Kronikarz: Strzelec Maria

Zastępca Naczelnika: Oleksik Jarosław

Skarbnik: Gajewska Anita

Sekretarz: Strzelec Jan

Członek: Franas Ludwik

 

Komisja Rewizyjna

 

Przewodniczący: Kukla Beata

Członek: Janicka Urszula

Członek: Książek Marian