SLRw Mitsubishi L300

SLRw Mitsubishi L300

Służył do 2010 roku .

shogun
shogun2