skanowanie0048

Od lewej : Bożena Wajan,Aleksander Paliński,Alicja Ptak,Zbigniew Pilch,Janina Wnęk