skanowanie0023

Strażacy zawsze chętnie uczestniczą w różnych imprezach organizowanych przez np. szkołę podstawową nie tylko jako biorcy. Na zdjęciu nieżyjący już Mieczysław Warian pomaga przy zabawie w szkole.